Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

หน้าหลัก

เรียนศิลป์กันเถอะ

โพสบล็อก ส่งงาน ร่วมวิจารณ์แสดงความคิดเห็นผลงานเพื่อนๆ เรียนรู้ร่วมกัน

เนิร์ดมากป่าว มาคุยทฤษฎีกัน (art theory)

ชอบคิดมากเหรอ งั้นมาคิดกัน (content creator)

จำฝังใจ แค้นฝังหุ่น ลืมไม่ลง ลบจากใจไม่หาย ไม่จางไปจากความทรงจำ อารมณ์นี้ต้อง Art History

หัวร้อน ใจร้อน ลุยเลยแล้วกัน (shut up and doing)